News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 31, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson vizite granmoun aje yo nan Multi Ethnic Youth Group Association (MEYGA)


Foto pa Akeem Brutus/Biwo Komisyonè Edmonson

Komisyonè Audrey M. Edmonson vizite granmoun aje yo ki rankontre regilyèman nan Multi Ethnic Youth Group Association (MEYGA) ki nan 6306 N.W. 14 Ave., Miami jou 11 janvye 2013. Komisyonè Edmonson vizite sant retrèt yo detanzantan pou kapab tande enkyetid yo ak pale sou sèvis ak sijè ki konsène Konte Miami-Dade yo.