News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 31, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson fé yon toune tinél lwés la nan Pó Miami


Foto pa Akeem Brutus/Biwo Komisyonè Edmonson

Komisyonè Audrey M. Edmonson rejwenn Senatè Oscar Braynon III, Komisyonè Jean Monestime, Kongrèswomann Frederica Wilson ak dè lòt ofisyèl eli nan konferans deprès Kongrèswomann Wilson la ki te fèt 11 janvye 2013 nan North Miami City Hall, 776 N.E. 125 St., North Miami pou komemore 3èm anivèsè tranblemanntè an Ayiti. Komisyonè a, Kongrèswomann lan ak dè lòt diyitè ak piblik la pou pa bliye ke Ayiti toujou bezwen asistans ak envestisman pou konstwi ak kreye opòtinite ekonomik.