News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 02, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson Pran Lapawól nan Rasanbleman Sispann Vyolans


 

Foto pa: Ryan Holloway/Fotografè Konte Miami-Dade

MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson rejwenn pliske 100 timoun nan Liberty City jou ki te 29 avril 2013 la nan Gwen Cherry Park gym, 7090 N.W. 22 Ave., Miami pou rankontre ak salye Direktè Polis Miami-Dade J.D. Patterson, maskòt “Citizens Crime Watch” la, “McGruff the Crime Dog”, Komisyonè Konte Miami-Dade Jean Monestime ak Majistra  Carlos Gimenez nan "Rasanbleman Sispann Vyolans" lan prezante pa Depatman Polis Miami-Dade (MDPD) ak “Youth Crime Watch” Konte Miami-Dade. Timoun yo rankontre ak Ajans Resous Katye yo, aprann teknik prevansyon krim, epi amize yo nan kèk aktivite espesyal.