News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 08, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson Vizite Baby Bulls


  

foto pa: Marta Martinez-Alemán/Biwo Komisyoné Edmonson

MIAMI, FL – Nan vizit anyèl li nan Distrik 3 pou anplwaye li yo, Komisyonè Edmonson fè yon kanpe espesyal pou vizite  "Baby Bulls" yo nan Miami-Northwestern Senior High School, 1100 N.W. 71 St., Miami. Yo bay sèvis gadri nan lekòl la pote ti non sa-a kòm yon ti non jwèt paske se non maskot lekòl la.