News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 08, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Elèv Charles Drew Middle School yo nan BCC


 
Foto pa: Ryan Holloway/Konte Miami-Dade

MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson envite 32 alèv lekòl Charles Drew Middle School vin asiste reyinyon 7 me 2013 Asanble Komisyonè Konte a ki te fèt nan Stephen P. Clark Center, 111 N.W. 3 St., Miami. Komisyonè Edmonson, ki te rejwenn pa Komisyonè Distrik 2 Jean Monestime, te prezante yon Sètifika Apresyasyon bay elèv Charles Drew Katharine Spears ki espere vin chantez ak enfimyè. Li te chante pou tout Komisyon Konte a. Vizit la te fè pati pwomnad leson sivik pou klas setyèm gred la.