News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 02, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Audrey M. Edmonson felisite Miami Club Rum


(Miami-Dade County, FL) -- Komisyonè Audrey M. Edmonson te prezante yon pwoklamasyon bay Matt Malone, Fondatè e Prezidan Distilería Caneca, fabrikatè Miami Club Rum, nan biwo Distrik 3 li an jou 11 jen 2013. Miami Club Rum sot resevwa prim Meday Dò pou “Pi Bon Rhum Blan” nan Konpetisyon Mondyal San Francisco 2013 la e li se sèl Rhum ki fèt nan Miami, avèk distilatè li ki chita nan katye Wynwood nan Distrik 3.

Foto pa Akeem Brutus/Biwo Komisyonè Edmonson