News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 25, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson selebre "Nowél an novanm" ak DeltaCare, Inc nan Target nan Midtown


Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson

MIAMI, FL- Komisyonè Audrey M. Edmonson ak sè manm li yo nan DeltaCare, Inc. te selebre “Nowèl an novanm” jou 21 novanm 2013, nan Target nan Midtown, Miami.  Evennman anyèl la bay 15 fanmi yon chans pou yo achte jwèt ak rankontre Papa Nwèl pou manje pitza ak bwè kola, grasa patwonaj Deltacare, yon òganizasyon ki pa pou pwofi ki konsantre sou edike kominote minoritè a sou koze viris HIV-SIDA. Anpil nan manm DeltaCare yo, ki gen ladan Komisyonè Edmonson, se manm Chapit Ansyen Manm Delta Sigma Theta nan Konte Miami-Dade.