News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 25, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson Selebre 20tyém anivésé Chanm Komés Póto Riken nan Sid Florid


Komisyonè Audrey M. Edmonson ak Prezidan Chanm Komès Pòto Riken  Luis DeRosa prezante Direktè Egzekitif N.A.N.A.  Leroy Jones yon prim “Small Business Advocate of the Year” (defansè de lane pou ti antrepriz).

Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson 

MIAMI, FL-Komisyonè Audrey M. Edmonson ede Chanm Komès Pòto Riken nan Sid Florid selebre 20tyèm anivèsè Cham Komès la nan yon gala ki te fèt 23 novanm 2013 nan Alexander Ocean Front Resort, 5225 Collins Ave., Miami Beach.  Komisyonè Edmonson te ede Prezidan Chanm Komès la, Luis DeRosa prezante prim “Defansè Ti Antrepriz de Lane” bay Leroy Jones, Direktè Egzekitif Neighbors and Neighbors Association (N.A.N.A.), yon òganizasyon ki pa pou pwofi ki prete ti biznis lokal yo lajan pou fè komès chak ane.

Komisyonè Audrey M. Edmonson rejwenn Prezidan Chanm Komès Pòto Riken an Luis DeRosa ak Komisyonè Konte Miami-Dade Jean Monestime nan gala-a.