News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 27, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson fé rezidan Distrik 3 yo kado pliske 2000 kodenn nan evennman any√®l pou distribisyon kodenn Thanksgiving lan


Foto pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade

MIAMI, FL - Komisyonè Audrey M. Edmonson fè evennman anyèl distribisyon kodenn li an jou 26 novanm 2013 nan Joseph Caleb Center, 5400 N.W. 22 Ave., Miami.  Avèk èd volontè yo, pami ladan yo se manm Chapit Òganizasyon Delta Sigma Theta Konte Miami-Dade nan Liberty City Elks, Inner City Ministry, Miami Children’s Initiative, Depatman Aksyon Kominotè ak Sèvis Imèn Konte Miami-Dade, ak rezidan yo nan Distrik 3. Komisyonè Edmonson distribye 2000 kodenn esponnsò yo te fè kado ansanm ak sache pwovizyon, legim, ji ak danre manje ofri pa Farm Share pou rezidan Distrik 3 ki te enskri davans yo..