News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Desanm 16, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson koupe riban pou inogire yon nouvo laboratwa teknoloji nan Victory Homes Community CenterFoto pa Edward B. Harris, Jr./Biwo Komisyonè Edmonson

MIAMI, FL- Komisyonè Audrey M. Edmonson koupe riban pou inogire nouvo laboratwa òdinatè nan Victory Homes Community Center ki sitiye nan N.W. 72 Street, Miami avèk asistans Leroy Jones, Direktè Egzekitif asosiyasyon Neighbors and Neighbors Association (NANA) ki administre pwogram sibvansyon ti biznis “Mom and Pop” la. Laboratwa òdinatè-a gratis pou rezidan Victory Homes yo, e li te inogire 22 novanm 2013.