News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Desanm 27, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson patisipe ansanm ak Majistra Vill Miami Tomas Regalado ak Komisyoné Wifredo Gort nan de (2) kanpay koleksyon jw├Ęt pou timoun katye yoFoto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson

MIAMI, FL- Komisyonè Audrey Edmonson koumanse selebre peryòd fèt la jou samdi 16 desanm lan lè li rejwenn Komisyonè Vil Miami Wifredo Gort ak Majistra Vil Miami Tomás Regalado pou tann Pè Nowèl rive nan Juan Pablo Duarte Park nan Allapattah nan distribisyon anyèl kado jwèt Komisyonè Gort la pou timoun katye yo. Apre sa, li rejwenn Majistra Regalado ak Manm Konsèy Lekòl Piblik Miami-Dade Raquel Regalado nan selebrasyon anyèl Majistra-a ki te fèt nan Legion Park nan katye Upper East Side la. Toude zòn yo sitiye nan distrik Komisyonè Edmonson lan District 3.