News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Desanm 27, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson óganize evennman anyél Distribisyon Jwét Nowél li-a


Foto pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade

MIAMI, FL- Komisyonè Audrey M. Edmonson te selebre Fèt Nowèl la enpe bonè jou 20 desanm 2013 nan evennman anyèl Distribisyon Kado Nowèl li-a ki te fèt nan oditoryòm Caleb Center a, sitiye nan 5400 N.W. 22 Ave., Miami. Avèk èd esponnsò ki te bay kado yo, Papa Nowèl ak Komisyonè Edmonson distribye 1150 jwèt bay timoun ki te enskri davasn e ki abite nan Distrik 3.