News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 21, 2014
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson selebre lavi Dr. Martin Luther King Jr.Komisyonè Audrey M. Edmonson ansanm ak pitit pitit fi li, Bianca, patisipe nan defile anyèl Dr. Martin Luther King, Jr. Parade.

MIAMI, FL – Pou selebre lavi Dr. Martin Luther King, Jr. jou 20 janvye 2014 la, Komisyonè Audrey M. Edmonson patisipe nan defile anyèl ki te fèt an lonè li sou North West 54 Street ki travèse Liberty City ak Brownsville nan Distrik 3. Apre defile a, li te rejwenn pa Paco Vélez, Direktè Jeneral Feeding South Florida; Alfredo Mesa, Vis Prezidan Miami Marlins; manm Omega Psi Phi Fraternity, Kappa Alpha Psi Fraternity, Miami-Dade County Boot Camp Depatman Koreksyon, Pwogram Anbasadè Konte Miami-Dade, Elks Lodge, sendika International Laborers Union, Jèn Demokrat nan Miami Dade, Depatman Lojman Piblik Miami-Dade ak yon kantite benevòl ki tap distribye 450 bwat. Chak bwat te peze 15 liv epi yo te gen ladan yo 21 atik vyann nan mamit, legim, fwi ak lòt atik swen medikal pou ajoute sou rejim granmoun aje yo. Misyon òganizasyon Feeding South Florida se pou mete fen nan grangou nan Sid Florid nan bay aksè imedya a manje ki nan bon nitrisyon, ak milite pou mete fen ak la mizè ak pwovrete.

Photo Captions: Left: Komisyonè Audrey M. Edmonson ede distribye bwat manje founi pa òganazasyon ki rele
Feeding South Florida a nan Claude Pepper Senior Housing


Right: Komisyonè Audrey M. Edmonson te rejwenn Billy Marlin pou akeyi ganmoun aje yo nan
Claude Pepper Senior Housing

Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Audrey M. Edmonson