News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 11, 2014
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson akeyi nouvo Tribinal Jivenil nan Distrik 3


Komisyonè Sally Heyman, Hon. Bertila Soto ak Komisyonè Audrey Edmonson

MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson, rejwenn pa Komisyonè Sally Heyman ak Onorab Bertila Soto, Jij An Chèf, Onzyèm Sikwi Jidisyè, te akeyi nouvo Tribinal Jivenil la nan Distrik 3 jou 6 fevriye 2014. Tribinal la, yon kolaborasyon 10 ane ant Tribinal Onzyèm Sikwi ak Konte Miami-Dade, sitiye nan 155 N.W. 3 Ave., Miami epi yo te ba li non Onorab Seymour Gelber, Jij Tribinal la, Divizyon Jivenil ak Onorab William E. Gladstone, Jij Retrete, Divizyon Jivenil, toude te devwe karyè yo a amelyore sistèm tribinal la pou timoun.

 

Onorab William E. Gladstone Onorab Seymour Gelber nan podyòm lan ak pitit gason li, Reprezantan Eta Dan Gelber