News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 19, 2014
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson vizite Historic Hampton HouseFoto pa Akeem Brutus/Biwo Komisyonè Edmonson

MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson rejwenn Manm Konsèy Fondasyon pou Historic Hampton House la yo,  Cecilia Stewart ak Charlayne Thompkins,  Prezidan Konsèy la Komisyonè Opa-locka Dorothy Johnson ak PDG Fondasyon an Dr. Enid C. Pinkney, pami lòt manm ak envite, pou vizite Historic Hampton House, 4200 NW 27 Ave., Miami pou gade pwogrè travo renovasyon yo.  Bilding prensipal motèl istorik 2 etaj, 30,000 pye kare estil MiMo an pral konplètman renove pou li vin jan li te ye nan moman de glwa li nan kòmansman lèzane 60 yo, yon jefò $6 milyon dola ki finanse sitou ak lajan bon Konte a ke votè yo te apwouve. Yo demoli bilding 12 apatman ki dèyè li yo ki te fè pati motèl la epi yap ranplase yo ak yon konplèks lojman abòdab ki te konstri ak lajan prive. Konstriksyon Hampton House la ap fin fèt an janvye 2015.