News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 20, 2014
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson selebre Booker T. Washington High School poutét li ganye Chanpyona Eta-aKomisyonè Sally Heyman; Tom Garfinkel, Prezidan ak PDG Miami Dolphins; William Aristide, Prensipal, Booker T. Washington High School; Nat Moore, Vis Prezidan /Konseye Espesyal Miami Dolphins; Komisyonè Audrey M. Edmonson; Timothy “Ice” Harris, Sr., Antrenè Foutbòl Booker T. Washington; Larry Little, Dolphins Hall of Famer ak Booker T. Washington High School; Prezidan BCC Rebeca Sosa.

MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson te akeyi Ekip Foutbòl Ameriken Booker T. Washington High School la nan sal Komisyon Konte Miami-Dade jou ki te 19 fevriye pou selebre rekò 14-0 ak chanpyona Eta 2013 li yo nan deklare jounen an “Jounen Booker T. Washington High School”. Li te rejwenn pa Prensipal lekòl la William Aristide ak Miami Dolphins, ki te gen ladan Tom Garfinkel, PDG; Nat Moore, Vis Prezidan, ak Larry Little, Hall of Famer ak ansyen elèv Booker T. Washington, ki te prezante ekip la yon chèk $23,000 pou achte bag chanpyona pou tout ekip la sou lidèchip Antrenè Foutbòl Timothy “Ice” Harris, Sr. Booker T. Washington High School sitiye nan istorik  Overtown nan Distrik 3.


Komisyonè Audrey M. Edmonson ak Antrenè Ekip Foutbòl Booker T. Washington High School la Timothy “Ice” Harris, Sr.

Foto Estaf yo pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade