News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 27, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ede inogire “Little Free Library”


Little Free Library

Nicole Soden, agoch, Komisyonè Audrey Edmonson ansanm ak Majistra El Portal la Claudia Cubillos
(Foto pa Gina Vargas/Biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey Edmonson, ki se ansyen majistra El Portal, resamman rankontre ak majistra aktyèl la Claudia Cubillos pou inogire “Little Free Library," yon bibliyotèk ki fè prè gratis ki devan lakomin El Portal Village Hall la,e se te konsepsyon atis Nicole Soden.  Lektè yo "prete" yon liv nan “bibliyotèk” an bwat kolore a epi kite youn dèyè. “Bibliyotèk” la pa janm klete.