News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 10, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson Felisite Ekip Booker T. Washington High Tornadoes la pou Siksè yo nan Chanpyona a


Booker T. Washington High Tornadoes

Prensipal lekòl Booker T. Washington lan William Aristide, ansanm ak Direktè Atletik la Hector Gray, asepte yon proklamasyon nan men Komisyonè Audrey Edmonson an rekonesans pou siksè yo Chanpyona Eta-a.
(Foto pa Ryan Holloway / Konte Miami-Dade)

(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson felisite ekip foutbòl ameriken Booker T. Washington High School Tornadoes nan reyinyon 18 fevriye Komisyon Konte Miami-Dade la pou reyisit yo nan chanpyona sezon sa-a. Komisyonè Edmonson prezante lekòl la, ki sitiye nan 1200 NW 6èm Ave. nan Overtown, yon pwoklamasyon pou selebre twazyèm Chanpyona Eta Klas A konsekitif ekip la.