News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 07, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson prezante twazyèm reyinyon enfòmasyon sou Liberty Square


Komisyonè Edmonson pale nan twazyèm reyinyon enfòmasyon sou pwojè lojman Liberty Square.
(Foto pa Jerry Sawyer / Biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson prezante twazyèm reyinyon enfòmasyon jou ki te 30 mas la sou nouvo pwojè lojman ki planifye pou Liberty Square la. Reyinyon an te fèt nan African Heritage Cultural Arts Center nan Miami. Manm Depatman Lojman Piblik Konte Miami-Dade yo te mete rezidan yo ak vwazen yo ajou sou dènye enfòmasyon sou plan redevlopman yo nan pwojè a.