News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 07, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson onore pa Chanm Komès Pòto Riken


Komisyonè Audrey M. Edmonson asepte yon plak nan men Prezidan Chanm Komès Pòto Riken an Luis DeRosa.
 (Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson te jwenn onè pou sipò li bay kominote Pòto Riken an ak pwojè "Casa Puerto Rico" a nan men Chanm Komès Pòto Riken an nan yon dejene anyèl ki te fèt jou 26 mas nan  Doubletree Hotel nan Miami.

Chanm Komès la te onore tou Lonorab Chaim Shacham, Konsil Jeneral Izrayèl nan Florid ak Pòto Riko; Moishe Mana, prezidan Mana Wynwood; Maurice Ferré, ansyen majistra Vil Miami ak Komisyonè Konte Miami-Dade; Kobi Karp de Kobi Karp Architecture and Design; atis nan Wynwood Michael Pérez; Susana Baker, prezidan the Art Experience; ak Willy López, prezidan Vista Security International.