News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 10, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

HistoryMiami rekonèt lejann jidisyè lokal yo


Foto pa Tracie Auguste / Biwo Komisyonè Edmonson

(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson, nan mitan, ansanm ak kolèg li Komisyonè Rebeca Sosa ak PDJ HistoryMiami Stuart Chase nan evennman "Legal Legends" (lejann jidisyè) ki te fèt 8 avril nan HistoryMiami Museum anba lavil Miami.  Chak ane, Mize a ansanm ak 11th Judicial Circuit Historical Society patwone evennman an, yon sware ki konsakre a rekonèt manm ekstwòdinè nan pwofesyon jisidyè Miami an ak kontribisyon yo nan sistèm jidisyè a. Evennman an te onore Stuart Z. Grossman, Marilyn J. Holifield, Lonorab Cindy Lederman, Robert L. Parks, Lonorab Robert L. Shevin, Frank B. Shutts ak José A. Villalobos.