News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 16, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson patisipe nan yon defile pou selebre “Gay Pride” (Fyète Omoseksyèl)


De gòch a dwat: Komisyonè Miami Beach Michael Grieco, Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez, Reprezantan nan Kongrès Debbie Wasserman-Schultz, Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey Edmonson, Direktè Egzekitif SAVE Tony Lima ak Majistra Miami Beach Philip Levine nan defile “Gay Pride”.
(Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson
)

(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ansanm ak kolèg eli li yo selebre «Gay Pride Week » (Semèn Fyète Omoseksyèl)  lè li patisipe  nan  Defile Fyète Omoseksyèl Miami Beach 2015 la sou tèt cha « SAVE Team Float » la sou Ocean Drive nan Miami Beach jou 12 avril 2015. 
 


Cha SAVE la k’ap monte sou Ocean Drive.