News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 21, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson patisipe nan seremoni envestiti Konsèy Vilaj Miami Shores


De gòch a dwat: Majistra Vilaj El Portal Claudia Cubillos, Ansyen Majistra Miami Shores Herta Holly, Komisyonè Edmonson, Majistra North Bay Village Connie León-Kreps ak Komisyonè Konte Miami-Dade Sally Heyman nan seremoni envestiti nouvo Konsèy Miami Shores.
Foto pa Marta Martinez-Aleman / Biwo Komisyonè Edmonson

(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson patisipe nan seremoni envestiti nouvo Konsèy  Vilaj Miami Shores la jou 21 avril nan Miami Shores Country Club ansanm ak Komisyonè Konte Sally Heyman.

Komisyonè Edmonson ansanm ak Komisyonè Heyman toude reprezante dè pati nan Vilaj Miami Shores.