News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 23, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson patisipe nan 8yèm Espektak Cheval ak Betay Agrikòl ki fèt chak ane


(Foto pa Akeem Brutus/Biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Audrey M. Edmonson ansanm ak kolèg li Komisyonè Javier Souto nan 8yèm Espektak  Anyèl Cheval ak Betay Agrikòl jou 11 avril 2015 nan Ronald Reagan Equestrian Center nan Tropical Park, Miami, Florid.  Komisyonè Souto apiye evennman entènasyonal sa-a ki ouvè pòt li a dè milye vizitè ki soti patou nan Etazini, Lamerik Santral ak Lamerik di Sid.