News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 23, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson selebre Earth Day (Jounen Mondyal Anviwonnman an)


A gòch: Komisyonè Audrey M. Edmonson ansanm ak Kenneth Kilpatrick gide fonksyonè Konte yo nan Brownsville
A dwat: Fatra moun jete ilegalman se yon gwo pwoblèm nan Brownsville
(Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Audrey M. Edmonson make Jounen Mondyal Anviwonnmantal (“Earth Day”) jou 22 avril 2015 nan gide yon gwoup fonksyonè ranfòsman kòd sou tout katye Brownsville la nan Distrik 3. Ansanm ak Kenneth Kilpatrick, prezidan Brownsville Civic Neighborhood Association, Komisyonè Edmonson pase nan tout ri yo nan Brownsville pou pale ak rezidan yo epi vizite zòn sansib yo kote ki pi souvan gen fatra ke moun jete ilegalman.  Komisyonè Edmonson te gen avèk li tou Lapolis Konte Miami-Dade, Depatman Ranfòsman Kòd epi Depatman Travo Piblik ak Sèvis Saniitasyon. Te genyen manm Greater Miami Service Corps ki te ede fè travo netwayaj yo.