News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 29, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson prezante premye Sware Sinema Distrik 3


 De gòch a dwat: Komisyonè Edmonson akeyi espektatè sinema yo nan Olinda Park, fim nan kòmanse, yon gwoup espektatè amize yo nan pòpkòn
(Foto pa Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade)

(MIAMI, FL) – Premye sware sinema Distrik 3 patwone pa Komisyonè Audrey M. Edmonson lan te fèt jou 17 avril 2015 nan Olinda Park. Malgre te gen lapli, anpil timoun ak paran yo te pote lèn ak chèz nan pak la pou vin amize yo gade fim  “Despicable Me 2” gratis. Komisyonè Edmonson ofri pòpkòn ak rafrechisman gratis.