News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 06, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson òganize piknik 4 jiyè


 

(Foto pa Marta Martinez-Aleman / biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Audrey M. Edmonson resevwa 200 granmoun aje nan piknik anyèl 4 jiyè li-a ki te fèt nan Hadley Park nan Miami. Anpil nan granmoun aje ki te patisipe nan piknik Hadley Park la yo se manm chapit lokal AARP. Yo te manje bon babekyou poul ak viann kòt, pwa sòs, pen patat dous, ak lòt kalite manje 4 jiyè yo. Nan festivite Hadley Park la, te genyen tou aktivite pou timoun, manje ak bweson, divètisman ak fedatifis.