News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Desanm 20, 2011
Kontak pou Laprès:
Marta Martínez-Alemán

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson ak Majistra Regalado ap òganize konferans deprès "Yon Bal Tiye Fèt la"

Lidè yo nan kominote an ap dekouraje koze tire zam Lavèy Joudlan pou anonse nouvèl ane an


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ak Majistra Vil Miami Tomas Regalado, ansanm ak plizyè otorite fòsdelòd ak lidè kominotè, pral fè konferans deprès anyèl yo an pou mande rezidan yo sispann koze tire zam yo anlè pou selebre Lavèy Joudlan an. Konferans la planifye pou jedi 29 desanm 2011 nan Williams Park, 1717 NW 5 Avenue, nan Overtown a 10 a.m. 

Dezan de sa, yon jèn tigason Italyen ki tap vizite Miami ak fanmi li te blese ak yon bal mawon Lavèy Joudlan an. Vis Prezidan Edmonson ak Majistra Regalado ap ankouraje kominote a pou prevni kalite ensidan sa yo nan ede fè pase mesaj la ki di "Yon Bal Tiye Fèt la".

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Majistra Vil Miami Tomas Regalado
Otorite fòsdelòd lokal yo ak lidè yo nan kominote a
Kisa:
Konferans deprès "Yon Bal Tiye Fèt la"
Kilè:
Désanm 29, 2011, 10:00 a.m.
Kikote:
Parque Williams
1717 NW 5 Avenue, Overtown