Press Release Archives: 2018 | 2017 | 2016 |

Month:


December
- top

  12/20/2011 - Vis Prezidan Edmonson ak Majistra Regalado ap òganize konferans deprès "Yon Bal Tiye Fèt la"

September
- top

  09/20/2011 - Yon wout lokal ki pral batize sou non aktivis kominotè, Dorothy "Dottie" Quintana, pandan yon seremoni espesyal prezante pa Vis Prezidan Edmonson
  09/12/2011 - Vis Prezidan Edmonson pral òganize yon atelye piblik sou redekoupaj

June
- top

  06/22/2011 - Otorite lokal yo avèti rezidan yo de danje ki genyen nan tire bal anlè pou selebre 4 jiyè nan konferans deprès ak rasanbleman "Yon Bal Tiye Fèt la"

April
- top

  04/14/2011 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan 18yèm Komemorasyon Sèvis Anyèl ak 3zyèm Youth Talent on Parade de Fondasyon Eritaj Dade
  04/12/2011 - Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rankontre ak vizitè distenge Malawi
  04/07/2011 - The Beacon pral bay nouvo lojman abòdab nan Overtown Distrik 3
  04/04/2011 - Yon nouvo lejislasyon pa Vis Prezidan Edmonson pou lite kont menas nan dekapaj fil kwiv ilegal