Press Release Archives: 2016 | 2015 | 2014 |

Month:


December
- top

  12/30/2013 - Komisyonè Edmonson ap mande rezidan yo pa patisipe nan tire zam anlè pou selebre Nouvèl Ane a
  12/27/2013 - Komisyonè Edmonson koupe riban pou inogire yon nouvo laboratwa teknoloji nan Victory Homes Community Center
  12/27/2013 - Komisyoné Edmonson patisipe ansanm ak Majistra Vill Miami Tomas Regalado ak Komisyoné Wifredo Gort nan de (2) kanpay koleksyon jwèt pou timoun katye yo
  12/27/2013 - Komisyoné Edmonson óganize evennman anyél Distribisyon Jwét Nowél li-a
  12/16/2013 - Komisyoné Edmonson koupe riban pou inogire yon nouvo laboratwa teknoloji nan Victory Homes Community Center

November
- top

  11/27/2013 - Komisyonè Edmonson fè rezidan Distrik 3 yo kado pliske 2000 kodenn nan evennman anyèl pou distribisyon kodenn Thanksgiving lan
  11/27/2013 - Komisyoné Edmonson fé rezidan Distrik 3 yo kado pliske 2000 kodenn nan evennman anyèl pou distribisyon kodenn Thanksgiving lan
  11/25/2013 - Komisyonè Edmonson selebre “Nowèl an novanm” ak DeltaCare, Inc nan Target nan Midtown
  11/25/2013 - Komisyonè Edmonson Selebre 20tyèm anivèsè Chanm Komès Pòto Riken nan Sid Florid
  11/25/2013 - Komisyoné Edmonson Selebre 20tyém anivésé Chanm Komés Póto Riken nan Sid Florid
  11/25/2013 - Komisyoné Edmonson selebre "Nowél an novanm" ak DeltaCare, Inc nan Target nan Midtown

July
- top

  07/02/2013 - Komisyonè Edmonson nan yon gala Chanm Komès Omoseksyèl
  07/02/2013 - Komisyonè Audrey M. Edmonson felisite Miami Club Rum
  07/02/2013 - Komisyonè Edmonson avèk MCI ouvri Sant Kominotè

May
- top

  05/08/2013 - Elèv Charles Drew Middle School yo nan BCC
  05/08/2013 - Pa Kondwi Apre w Fin Bwé
  05/08/2013 - Komisyoné Edmonson Vizite Baby Bulls
  05/02/2013 - Komisyoné Edmonson Pran Lapawól nan Rasanbleman Sispann Vyolans

January
- top

  01/31/2013 - Komisyoné Edmonson rejwenn Kongréswomann Wilson pou komemore 3zyém Anivésé Tranblemannté Ayiti a
  01/31/2013 - Komisyoné Edmonson fé yon toune tinél lwés la nan Pó Miami
  01/31/2013 - Komisyoné Edmonson vizite granmoun aje yo nan Multi Ethnic Youth Group Association (MEYGA)
  01/25/2013 - Komisyonè Edmonson Selebre Dr. Martin Luther King, Jr. Day
  01/24/2013 - Komisyonè Edmonson patisipe nan evennman anyèl Defile Jou dè Rwa