Press Release Archives: 2019 | 2018 | 2017 |

Month:


December
- top

  12/27/2018 - Plizyè santèn timoun resevwa jwèt pou Nwèl la nan men Vis-Prezidan Edmonson
  12/19/2018 - Vis-Prezidan Audrey Edmonson ak Majistra Miami an Francis Suarez pral òganize yon konferans de près sou “One Bullet Kills the Party”
  12/19/2018 - Vis-Prezidan Edmonson inogire bibliyotèk renove Allapattah a
  12/11/2018 - Vis-Prezidan Edmonson akeyi jèn li nonmen yo nan Komisyon Lajenès la
  12/11/2018 - Yo eli Edmonson nouvo Prezidan Komisyon Konte a

June
- top

  06/26/2018 - Egzamen Dantè Gratis pou Timoun
  06/26/2018 - Vis Prezidan Edmonson pou ankouraje rezidan yo pou yo evite balisti selebrasyon
  06/15/2018 - Vis-Prezidan Edmonson pral prezante yon Salon Imobilye