Press Release Archives: 2018 | 2017 | 2016 |

Month:


December
- top

  12/30/2014 - Commissioner Edmonson urges residents not to engage in celebratory gunfire
  12/30/2014 - Commissioner Edmonson convened “State of Emergency” meeting to discuss ways to stop shootings
  12/29/2014 - Komisyonè Edmonson ak Majistra Vil Miami Tomás Regalado Avèti Piblik la de Danje ki Genyen nan Tire Bal Anlè pou Selebre 31 Desanm
  12/29/2014 - La comisionada Edmonson y el alcalde de la Ciudad de Miami Tomás Regalado advierten al público sobre los disparos de celebración por el Año Nuevo
  12/29/2014 - Commissioner Edmonson and City of Miami Mayor Tomás Regalado Warn Public about New Year’s Eve Celebratory Gunfire
  12/29/2014 - TONIGHT: State of Emergency meeting to discuss recent shootings in District 3
  12/23/2014 - Commissioner Edmonson helped Santa give away toys to children from 800 families
  12/19/2014 - Commissioner Edmonson joined ground breaking for The Plaza at the Lyric affordable apartment community
  12/18/2014 - Commissioner Edmonson delivered keynote address at FIU's fall commencement ceremony
  12/10/2014 - Commissioner Edmonson to host District 3 Walk-In Open House featuring County Departments
  12/04/2014 - La comisionada Edmonson participó junto a 3,000 residentes en la 8va. Feria de Salud Anual Emilio López organizada por la Clínica Borinquen
  12/04/2014 - La comisionada Edmonson celebra la “Navidad en noviembre”
  12/04/2014 - Commissioner Edmonson conducts December walk through along N.W. 18 Avenue corridor
  12/04/2014 - Commissioner Edmonson joined over 3,000 residents at the 8th Annual Emilio Lopez Borinquen Health Fair
  12/01/2014 - Komisyonè Edmonson ap prezante yon jounen Pòt Ouvè San Randevou nan Distrik 3 (District 3 Walk-In Open House) avèk anpil Depatman Konte a k ap la
  12/01/2014 - Commissioner Edmonson and Mayor Regalado will unveil “Tony Goldman Way” signage
  12/01/2014 - Commissioner Edmonson to host District 3 Walk-In Open House featuring county departments

November
- top

  11/26/2014 - Komisyonè Edmonson selebre “Fèt Nwèl an Novanm”
  11/26/2014 - Commissioner Edmonson distributes 2,200 turkeys for Thanksgiving
  11/25/2014 - Statement from Commissioner Edmonson regarding grand jury decision not to indict Ferguson police Officer Darren Wilson
  11/24/2014 - Komisyonè Edmonson devwale pannkat “Harold L. Sandilands Street”
  11/24/2014 - Commissioner Edmonson joined over 3,000 residents at the 8th Annual Emilio López Borinquen Health Fair
  11/24/2014 - La comisionada Edmonson develó la señalización conmemorativa “Harold L. Sandilands Street”
  11/24/2014 - Commissioner Edmonson unveiled "Harold L. Sandilands Street"
  11/24/2014 - Commissioner Edmonson celebrates ''Christmas in November''
  11/20/2014 - Komisyonè Edmonson rankontre ak Kongrèswoman Frederica Wilson pou prezante chèk $1 milyon dola bay Depatman Lapolis Miami-Dade
  11/20/2014 - La comisionada Edmonson se unió a la congresista Frederica Wilson en la entrega al Departamento de Policía de Miami-Dade de un cheque correspondiente a $1 millón de dólares
  11/19/2014 - Commissioner Edmonson, joined by Mayor Gimenez and Clerk Ruvin, hosted ground breaking at Joseph Caleb Center
  11/19/2014 - Commissioner Edmonson celebrated the Topping Out of the Seventh Avenue Transit Village
  11/19/2014 - Commissioner Edmonson and Mayor Regalado will unveil “Tony Goldman Way” signage
  11/18/2014 - Commissioner Edmonson joined Congresswoman Frederica Wilson for $1 million check presentation to Miami-Dade Police Department
  11/18/2014 - Commissioner Edmonson to host Thanksgiving Turkey Distribution
  11/14/2014 - Komisyonè Edmonson pral prezante inogirasyon travo kontriksyon pou yon nouvo pakin garaj ak lòt renovasyon nan Joseph Caleb Center
  11/14/2014 - La comisionada Edmonson celebra inicio de la construcción en el centro Joseph Caleb Center
  11/14/2014 - Commissioner Edmonson to host ground breaking at Joseph Caleb Center
  11/05/2014 - Town Hall meeting on crime with County Commissioner Edmonson, Congresswoman Wilson and Miami Commissioner Hardemon
  11/05/2014 - Commissioner Edmonson attends PULSE People’s Choice Awards luncheon
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson rankontre ak 3,000 rezidan nan 8yèm Egzibisyon Anyèl Emilio López Borinquen Health Fair
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson ede inogire Sant CareerSource South Florida Re-Employment Center
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan Youth Golf Classic
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan 39yèm Remiz Prim Anyèl Citizens’ Crime Watch
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan festival Jounen Ekolojik Miami Shores
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson mande Rezidan Konte Miami-Dade yo ale vote nan evennman “Souls to Polls” la
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson rekonèt pa Urban Environment League
  11/04/2014 - Commissioner Edmonson urged Miami-Dade County Residents to vote at the "Souls to Polls" event
  11/03/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan Tabwon Pastoral

October
- top

  10/30/2014 - La Comisionada Edmonson continúa su recorrido mensual por la 18 Avenida del NW
  10/30/2014 - La Comisionada Edmonson celebra el Mes de la Hispanidad con la Cámara de Comercio Puertorriqueña del Sur de la Florida
  10/29/2014 - Commissioner Audrey M. Edmonson continues her monthly walk through the Northwest 18th Avenue corridor
  10/28/2014 - Commissioner Edmonson celebrates Hispanic Heritage Month with South Florida Puerto Rican Chamber of Commerce
  10/24/2014 - La Comisionada Edmonson ayuda a inaugurar el nuevo centro de empleos de CareerSource South Florida
  10/24/2014 - Commissioner Edmonson attends Empower the Youth Golf Classic
  10/24/2014 - Commissioner Edmonson helps inaugurate CareerSource South Florida Re-Employment Center
  10/22/2014 - La Comisionada Edmonson reconocida por el Urban Environment League
  10/22/2014 - La Comisionada Edmonson participa en el Green Day Miami Shores Street Fair
  10/22/2014 - La Comisionada Edmonson asiste a la 39ª ceremonia anual de premios del "Citizens' Crime Watch"
  10/21/2014 - La Comisionada Edmonson asiste a una Mesa Redonda de Pastores
  10/21/2014 - La Comisionada Edmonson asistió al evento "Empower the Youth Golf Classic"
  10/21/2014 - Los Comisionados Edmonson y Monestime presentaron la "Copa de los Comisionados" a Miami Central Senior High
  10/21/2014 - Commissioner Edmonson participates in Green Day Miami Shores Street fair
  10/21/2014 - Commissioner Edmonson recognized by Urban Environment League
  10/21/2014 - Commissioner Edmonson attends Pastoral Roundtable
  10/21/2014 - Commissioners Edmonson and Monestime present "Commissioners Cup" to Miami Central Senior High
  10/21/2014 - Commissioner Edmonson attends 39th Annual Citizens’ Crime Watch Award Ceremony
  10/20/2014 - Commissioner Edmonson celebrates local Hispanic artists
  10/08/2014 - Lejislasyon entèdi enstalasyon anpoul ki fò anpil yo nan pisin prive
  10/08/2014 - Una ordenanza prohíbe las lámparas de 120V en las piscinas privadas
  10/08/2014 - Legislation prohibits installation of high voltage lights in private swimming pools
  10/07/2014 - La Comisionada Edmonson celebra el Mes de la Hispanidad con una exposición de arte
  10/07/2014 - Commissioner Edmonson celebrates Hispanic Heritage Month with art exhibition
  10/03/2014 - Komisyonè Edmonson kontinye pwomnad chak mwa li-a nan Koridò N.W. 18 Ave an
  10/03/2014 - La Comisionada Edmonson continuó su recorrido mensual por la 18 Avenida del NW
  10/01/2014 - Commissioner Edmonson continues monthly walk through the N.W. 18 Ave Corridor

September
- top

  09/26/2014 - Commissioner Edmonson celebrates Hispanic Heritage Month with art exhibition
  09/22/2014 - La Comisionada Edmonson participa en la iniciativa "Walking One Stop" en Liberty City
  09/22/2014 - La Comisionada Edmonson celebra el cumpleaños de 80 años de Margaret Tynan
  09/22/2014 - Commissioner Edmonson celebrates Margaret Tynan's 80th birthday
  09/22/2014 - Komisyonè Edmonson Selebre 80yèm Anivèsè Margaret Tynan
  09/22/2014 - Commissioner Edmonson participates in a Walking One Stop tour in Liberty City
  09/09/2014 - Commissioner Edmonson recognized for getting seniors hurricane-ready
  09/03/2014 - Statement by Commissioner Audrey M. Edmonson regarding “The Spot” shootings

August
- top

  08/27/2014 - Komisyonè Edmonson rankontre ak delegasyon echanj komèsyal Lafrik di Sid
  08/26/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan louvèti motèl Vagabond ki fè sot renove
  08/26/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan selebrasyon pou Rèn Manman Boatenmaa
  08/26/2014 - La Comisionada Edmonson se reúne con delegación comercial de Sudáfrica
  08/22/2014 - Commissioner Edmonson and Crime Stoppers plan press conference to stem tide of violent crime
  08/21/2014 - La Comisionada Edmonson participa en celebración para la Reina Madre Boatenmaa
  08/20/2014 - La Comisionada Edmonson asiste a la apertura del recién restaurado Vagabond Motel
  08/20/2014 - Commissioner Edmonson joins celebration for Queen Mother Boatenmaa
  08/19/2014 - Commissioner Edmonson meets with South African trade delegation
  08/19/2014 - Commissioner Edmonson attends opening of newly refurbished Vagabond Motel
  08/13/2014 - Commissioner Edmonson hosts 8th annual Fun Day Book Bag Giveaway & Health Fair
  08/13/2014 - La Comisionada Edmonson auspició su octava feria anual de regreso a la escuela
  08/13/2014 - Komisyonè Edmonson òganize 8èm evennman anyèl Jounen Amizman pou Distribisyon Kado Valiz Lekòl ak Egzibisyon Sante
  08/06/2014 - Commissioner Audrey M. Edmonson invites all District 3 to the 8th Annual Fun Day Book Bag Giveaway & Health Fair on Saturday, August 9, 2014
  08/01/2014 - Miami-Dade County Commissioner Audrey Edmonson encouraged by CRA bond approval

July
- top

  07/29/2014 - Commissioner Edmonson to host job fair at Transit Village Complex on Friday, August 15, 2014
  07/29/2014 - Commissioner Edmonson to host job fair at Transit Village Complex on Wednesday July 30, 2014
  07/10/2014 - La comisionada Edmonson participó en la apertura del complejo de apartamentos Hampton Village
  07/10/2014 - La comisionada Edmonson celebró su picnic anual por el 4 de Julio en Hadley Park
  07/10/2014 - Commissioner Edmonson held her annual 4th of July picnic at Hadley Park
  07/10/2014 - Commissioner Edmonson was part of the Hampton Village Apartment Complex grand opening
  07/03/2014 - Komisyonè Edmonson ap kontinye pwomnad mansyèl li nan tout Koridò N.W. 18 Ave
  07/03/2014 - La comisionada Edmonson celebró su conferencia de prensa anual “Una bala mata la fiesta”
  07/03/2014 - La comisionada Edmonson continuó su recorrido mensual por la 18 Avenida del NW
  07/03/2014 - Commissioner Edmonson continued her monthly walk through the N.W. 18 Ave Corridor
  07/03/2014 - Commissioner Edmonson held her annual “One Bullet Kills the Party” press conference
  07/01/2014 - Commissioner Edmonson joins elected officials at the Seventh Avenue Transit Village groundbreaking ceremony

June
- top

  06/30/2014 - Commissioner Edmonson joins elected officials to break ground on the Transit Village Complex
  06/24/2014 - Commissioner Edmonson and Mayor Tomás Regalado Warn Public about July 4th Celebratory Gunfire at the “One Bullet Kills the Party” press conference
  06/24/2014 - Statement by Commissioner Audrey M. Edmonson on recent shootings in Liberty City
  06/20/2014 - Commissioner Edmonson invites residents to attend the first “Working Women Vote” town hall meeting
  06/18/2014 - Commissioner Edmonson and Mayor Tomás Regalado warn public about July 4th celebratory gunfire at the “One Bullet Kills the Party” press conference
  06/18/2014 - La comisionada Edmonson y el alcalde Tomás Regalado advierten al público sobre los disparos de celebración por el 4 de julio en la rueda de prensa “Una bala mata la fiesta”
  06/18/2014 - Komisè Edmonson ansanm ak Majistra Tomás Regalado Vle Avèti Piblik la Konsènan Dechaje Zam Anlè Pou Fete 4 Jiyè pandan Konferans Laprès “Yon Bal Gendwa Touye Fèt La”
  06/03/2014 - Commissioner Edmonson continued her monthly walk through the N.W. 18 Ave Corridor

May
- top

  05/30/2014 - Komisè Edmonson ap Ede Senyò yo pare pou Sezon Siklòn
  05/30/2014 - Commissioner Edmonson helps seniors get ready for hurricane season
  05/30/2014 - La comisionada Edmonson ayuda a los adultos mayores a prepararse para la temporada de huracanes
  05/28/2014 - Commissioner Audrey Edmonson and Communities United Inc. will distribute free hurricane survival kits to needy senior citizens. 50 Low-Income Seniors to Receive Donated Hurricane and Disaster Preparedness Kits
  05/21/2014 - Commissioner Edmonson encouraged young women in observance of Feminine Emphasis Day
  05/21/2014 - La comisionada Edmonson exhortó a las jóvenes a celebrar el Día de la Feminidad
  05/21/2014 - Yo te selebre Komisè Edmonson pandan yon “Fèt Wòz pou Bwè Te Pink Tea Party” nan Miami Edison Senior High School
  05/21/2014 - Komisè Edmonson te vin patisipe nan Tribinal pou Tinedjè Miami-Dade nan 7yèm Konferans Anyèl Lajenès pou Denonse Vyolans
  05/21/2014 - SAVE te nonmen Komisè Edmonson Chanpyon Egalite pou lane 2014
  05/15/2014 - La comisionada Edmonson se suma al Tribunal Juvenil durante la 7ma conferencia anual de Jóvenes contra la Violencia
  05/15/2014 - La comisionada Edmonson organiza un simulacro de accidente por conducir bajo los efectos del alcohol para promover la seguridad entre los estudiantes de Miami Edison Senior High
  05/15/2014 - La comisionada Edmonson fue homenajeada por alumnas de la escuela Miami Edison Senior High School
  05/14/2014 - Commissioner Edmonson was named a 2014 Champion of Equality by SAVE
  05/07/2014 - Commissioner Edmonson was honored at a “Pink Tea Party” at Miami Edison Senior High School
  05/07/2014 - Commissioner Edmonson joins the Miami-Dade Teen Court at the 7th Annual Youth Speaking Out Against Violence Conference
  05/07/2014 - Commissioner Edmonson encourages students to stay safe by showing the dangers of drinking and driving with a Mock DUI presentation at Miami Edison Senior High
  05/01/2014 - La comisionada Edmonson pone nuevos nombres a calles de Liberty City
  05/01/2014 - La comisionada Edmonson ayuda en Baynanza 2014
  05/01/2014 - Commissioner Edmonson Co-designates Liberty City Streets
  05/01/2014 - Commissioner Edmonson gives a helping hand at Baynanza 2014

April
- top

  04/28/2014 - Lari koridò Nòdwès 18 Aveni an ap repran ansyen non li
  04/28/2014 - Commissioner Edmonson and volunteers transform bus stop
  04/28/2014 - Commissioner Edmonson and volunteers transform bus stop
  04/25/2014 - Komisyonè Edmonson patwone yon distribisyon manje Farm Share
  04/25/2014 - La comisionada Edmonson patrocinó una jornada de distribución de alimentos de Farm Share
  04/25/2014 - Calles del corredor NW 18 Avenida volverán a sus nombres originales
  04/25/2014 - Commissioner Edmonson sponsored a Farm Share food distribution
  04/25/2014 - Calles del corredor NW 18 Avenida volverán a sus nombres originales
  04/24/2014 - Komisyoné Edmonson Patisipe nan Konferans sou Sante Mantal Gason Nwa
  04/24/2014 - Commissioner Edmonson Participates in Black Male Mental Health Conference
  04/23/2014 - Commissioner Edmonson visited small businesses and residents in a walk through Overtown
  04/10/2014 - Komisyonè Edmonson deklare 8 avril 2014 kòm Jounen Clarence Pittman Jr.
  04/10/2014 - La comisionada Edmonson declara el 8 de abril del 2014 el día de Clarence Pittman Jr.
  04/10/2014 - Commissioner Edmonson declares April 8, 2014 as Clarence Pittman Jr. Day
  04/08/2014 - La comisionada Edmonson celebra la Semana Nacional de las Bibliotecas
  04/07/2014 - Commissioner Edmonson celebrates National Library Week
  04/04/2014 - Commissioner Edmonson Joins the Miami Heat on the13th Annual HEAT April Pool’s Day
  04/02/2014 - Sosyete Ameriken pou Administrasyon Piblik onore Komisyonè Edmonson nan Selebrasyon Mwa Fanm
  04/02/2014 - Komisyonè Edmonson Akeyi Minis Sante ak Sèvis Imèm Etazini Kathleen Sebelius
  04/02/2014 - La comisionada Edmonson continuó las tareas de limpieza en el área de la 18 Avenida del NW
  04/02/2014 - Commissioner Edmonson Greeted U.S. Secretary of Health and Human Services Kathleen Sebelius
  04/02/2014 - The American Society for Public Administration honored Commissioner Edmonson in celebration of Women’s Month
  04/02/2014 - Commissioner Edmonson continued her efforts to clean up the N.W. 18th Avenue corridor
  04/01/2014 - Komisyonè Edmonson kontinye jefò lap fè pou netwaye koridò N.W. 18èm Aveni an

March
- top

  03/24/2014 - Komisè Edmonson remèsye volontè ak atis pou Teren Je Ka-Boom-MCI an
  03/24/2014 - La comisionada Edmonson agradece a voluntarios y artistas por su labor en el parque Ka-Boom-MCI
  03/24/2014 - Commissioner Edmonson thanks volunteers and artists for their work at the Ka-Boom-MCI Playground
  03/18/2014 - Commissioner Edmonson presents proclamation to the Dominican American National Foundation
  03/18/2014 - La Comisionada Edmonson hace entrega de proclamación a la Fundación Nacional Domínico Americana
  03/18/2014 - Komisyonè Edmonson ap prezante anons piblik ofisyèl bay Fondasyon Nasyonal Amerikèn Dominikèn (Dominican American National Foundation)
  03/18/2014 - La Comisionada Edmonson hace entrega de la Llave del Condado a la embajadora de los EE.UU. ante El Salvador, Mari Carmen Aponte
  03/18/2014 - La Comisionada Edmonson hace entrega de proclamación a la Fundación Nacional Domínico Americana
  03/18/2014 - Commissioner Edmonson presents Key to the County to the United States Ambassador to El Salvador, Mari Carmen Aponte
  03/18/2014 - Commissioner Edmonson presents proclamation to the Dominican American National Foundation

February
- top

  02/26/2014 - Komisyoné Edmonson vizite Pwogram Aksyon Kominoté Allapattah
  02/26/2014 - La comisionada Edmonson asistió a la ceremonia de inauguración de los renovados apartamentos Dante Fascell
  02/26/2014 - Commissioner Edmonson attended the ribbon cutting ceremony for the newly refurbished Dante Fascell Apartments
  02/26/2014 - Commissioner Edmonson visits Allapattah Community Action Agency Elderly Program
  02/25/2014 - La comisionada Edmonson continuó las tareas de limpieza de la 18 Avenida del NW
  02/25/2014 - La comisionada Edmonson visitó a los participantes del programa para personas mayores de la Agencia de Acción Comunitaria de Allapattah
  02/25/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan seremoni Koupe Riban pou nouvo Apatman Dante Fascell ki fèk renove
  02/25/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan seremoni Koupe Riban pou nouvo Apatman Dante Fascell ki fèk renove
  02/25/2014 - Komisyoné Edmonson Kontinye Travo Netwayaj sou N.W. 18ém Aveni
  02/25/2014 - Commissioner Edmonson continues the N.W. 18th Avenue Clean-Up
  02/22/2014 - Northwest 18 Avenue corridor streets to return to original names
  02/21/2014 - Commissioner Edmonson to help sponsor Farm Share Food Distribution
  02/20/2014 - La comisionada Edmonson felicitó a la escuela Booker T. Washington High School por haber ganado el campeonato estatal
  02/20/2014 - Komisyoné Edmonson selebre Booker T. Washington High School poutét li ganye Chanpyona Eta-a
  02/20/2014 - Commissioner Edmonson celebrated Booker T. Washington High school for winning the State Championship
  02/19/2014 - La comisionada Edmonson recorre Historic Hampton House
  02/19/2014 - Komisyoné Edmonson vizite Historic Hampton House
  02/19/2014 - Commissioner Edmonson tours the Historic Hampton House
  02/11/2014 - La comisionada Edmonson asiste en la ceremonia del corte de cinta del "Nuevo" teatro Lyric Theatre
  02/11/2014 - La comisionada Edmonson acoge con satisfacción la llegada del nuevo Tribunal de Menores en el Distrito 3.
  02/11/2014 - Komisyoné Edmonson akeyi nouvo Tribinal Jivenil nan Distrik 3
  02/11/2014 - Komisyoné Edmonson Ede Koupe Riban pou Inogire "Nouvo" Theyat Lyric Theatre
  02/11/2014 - Commissioner Edmonson Helps Cut Ribbon on "New" Lyric Theatre
  02/11/2014 - Commissioner Edmonson welcomes the new Children's Courthouse in District 3
  02/04/2014 - Komisyoné Edmonson ouvé pwosesis aplikasyon an pou pwogram Sibvansyon Ti Biznis Mom & Pop 2014 la nan Distrik 3
  02/04/2014 - La comisionada Edmonson da comienzo al periodo de solicitudes del 2014 para subvenciones para pequeñas empresas del Distrito 3
  02/03/2014 - Commissioner Edmonson will host a community meeting on Wednesday, February 5, 2014

January
- top

  01/31/2014 - Commissioner Edmonson opens the application process for the 2014 Mom & Pop Small business grants in District 3
  01/31/2014 - Commissioner Edmonson and The Beacon Council sponsor Small Business Workshop
  01/21/2014 - Komisyonè Edmonson selebre lavi Dr. Martin Luther King Jr.
  01/21/2014 - La Comisionada Edmonson celebra la vida del Dr. Martin Luther King
  01/21/2014 - Commissioner Edmonson celebrated the life of Dr. Martin Luther King Jr.
  01/15/2014 - Komisyoné Edmonson patisipe nan defile anyél Twa Wa Parad
  01/15/2014 - LA COMISIONADA EDMONSON PARTICIPA EN EL DESFILE ANUAL DE LOS TRES REYES MAGOS
  01/15/2014 - Commissioner Edmonson participates in the annual Three Kings Parade