Press Release Archives: 2018 | 2017 | 2016 |

Month:


December
- top

  12/23/2015 - County Commissioner Edmonson teaming up with Miami Mayor Regalado to warn against celebratory gunfire on New Year's

November
- top

  11/25/2015 - Commissioner Edmonson gives away over 2,000 Thanksgiving turkeys
  11/23/2015 - Commissioner Edmonson to distribute Thanksgiving turkeys on Tuesday
  11/20/2015 - Commissioner Audrey Edmonson to join Atlantic | Pacific Communities in a turkey giveaway to new Seventh Avenue Transit Village residents
  11/12/2015 - Komisyonè Edmonson koupe riban nan nouvo teren jwèt pou timoun nan Culmer
  11/10/2015 - La comisionada Edmonson corta la cinta inaugural de la nueva zona de juegos infantiles en Culmer
  11/09/2015 - Commissioner Edmonson cuts ribbon on new Culmer playground

October
- top

  10/26/2015 - VENUE CHANGE for Commissioner Edmonson's Hispanic Heritage art exhibit
  10/23/2015 - Commissioner Edmonson invites community to Hispanic art exhibit

September
- top

  09/09/2015 - Mayor Carlos A. Gimenez and Commissioner Audrey Edmonson announce the establishment of free Wi-Fi access for Liberty Square residents

August
- top

  08/25/2015 - Komisyonè Edmonson òganize 9yèm ane Joune Amizman pou Rantre Lekòl
  08/25/2015 - La comisionada Edmonson preside 9a feria anual de regreso a la escuela
  08/25/2015 - Commissioner Edmonson hosts 9th annual Back to School Fun Day
  08/11/2015 - Komisyonè Edmonson ap òganize 9yèm evennman anyèl Jounen Amizman pou Larantre Lekòl (“Back to School Fun Day”)
  08/10/2015 - Commissioner Edmonson to host 9th annual Back to School Fun Day
  08/10/2015 - La comisionada Edmonson presidirá su 9a feria anual de regreso a la escuela

July
- top

  07/06/2015 - Commissioner Edmonson hosts Fourth of July picnic
  07/06/2015 - Komisyonè Edmonson òganize piknik 4 jiyè
  07/06/2015 - La comisionada Edmonson celebra pícnic por el 4 de julio

June
- top

  06/29/2015 - Komisyonè Edmonson pral lanse pwojè netwayaj simityè istorik Lincoln Memorial Park Cemetery
  06/29/2015 - Commissioner Edmonson to urge residents to refrain from celebratory gunfire on Fourth of July
  06/29/2015 - La comisionada Edmonson da inicio a la limpieza del histórico cementerio Lincoln Memorial Park Cemetery
  06/26/2015 - Commissioner Edmonson to kick off cleanup of historic Lincoln Memorial Park Cemetery
  06/18/2015 - Commissioner Edmonson’s statement on Wednesday’s senseless shooting in Charleston
  06/17/2015 - Commissioner Edmonson’s statement to the School Board regarding renaming of Allapattah Middle School to honor Georgia Jones-Ayers
  06/09/2015 - Komisyonè Edmonson distribye atik nesesè pou preparasyon siklòn
  06/08/2015 - La comisionada Edmonson distribuye kits para la temporada de huracanes
  06/05/2015 - Commissioner Edmonson gives away hurricane kits

May
- top

  05/22/2015 - Komisyonè Edmonson ede inogire Sant Vizitè a nan Little Haiti
  05/22/2015 - La comisionada Edmonson ayuda a inaugurar el Centro de Información de Little Haiti
  05/22/2015 - Commissioner Edmonson helps inaugurate Little Haiti Visitor Center

April
- top

  04/29/2015 - Komisyonè Edmonson prezante premye Sware Sinema Distrik 3
  04/29/2015 - La comisionada Edmonson preside la primera “noche de cine”
en el Distrito 3
  04/29/2015 - Commissioner Edmonson hosts the first District 3 Movie Night
  04/23/2015 - Komisyonè Edmonson selebre Earth Day (Jounen Mondyal Anviwonnman an)
  04/23/2015 - Komisyonè Edmonson patisipe nan 8yèm Espektak Cheval ak Betay Agrikòl ki fèt chak ane
  04/23/2015 - La comisionada Edmonson celebra el Día de la Tierra
  04/23/2015 - La comisionada Edmonson participa en las actividades de la
8va Feria Anual Agrícola, Ecuestre y Ganadera
  04/23/2015 - Commissioner Edmonson participates in the 8th Annual Agriculture Horse and Cattle Show activities
  04/23/2015 - Commissioner Edmonson celebrates Earth Day
  04/22/2015 - Commissioner Edmonson attends Miami Shores Village Council swearing-in
  04/21/2015 - Komisyonè Edmonson patisipe nan seremoni envestiti Konsèy Vilaj Miami Shores
  04/21/2015 - La comisionada Edmonson asiste a la ceremonia de investidura del Concejo del Municipio de Miami Shores
  04/16/2015 - Komisyonè Edmonson patisipe nan yon defile pou selebre “Gay Pride” (Fyète Omoseksyèl)
  04/16/2015 - La comisionada Edmonson se une a la iniciativa Walking One Stop
  04/16/2015 - La comisionada Edmonson celebra el Día del Orgullo Gay en el desfile
  04/16/2015 - Commissioner Edmonson celebrates Gay Pride at parade
  04/16/2015 - Commissioner Edmonson joins Walking One Stop tour
  04/13/2015 - Komisyonè Edmonson li pou timoun yo pou okazyon Semèn Bibliyotèk
  04/13/2015 - La comisionada Edmonson les lee a los niños durante la Semana de la Biblioteca
  04/13/2015 - Commissioner Edmonson reads to children for Library Week
  04/10/2015 - HistoryMiami rekonèt lejann jidisyè lokal yo
  04/10/2015 - El Museo HistoryMiami rinde homenaje a leyendas locales del ámbito legal
  04/07/2015 - Komisyonè Edmonson konfwonte plis frata moun jete ilegalman pandan flann patwouy li fè chak mwa sou koridò Nòdwès 18yèm Aveni an
  04/07/2015 - Komisyonè Edmonson onore pa Chanm Komès Pòto Riken
  04/07/2015 - Komisyonè Edmonson prezante twazyèm reyinyon enfòmasyon sou Liberty Square
  04/07/2015 - La comisionada Edmonson se enfrenta a más vertederos ilegales durante su caminata mensual por la 18 Avenida del NW
  04/07/2015 - Commissioner Edmonson confronts more illegal dumping during her monthly walk-through of Northwest 18th Avenue corridor
  04/07/2015 - La comisionada Edmonson preside la tercera reunión informativa sobre el proyecto "Liberty Square"
  04/07/2015 - Commissioner Edmonson hosts third Liberty Square informational meeting
  04/07/2015 - Commissioner Edmonson recognized by Puerto Rican Chamber of Commerce
  04/07/2015 - La comisionada Edmonson es reconocida por la Cámara de Comercio de Puerto Rico

March
- top

  03/24/2015 - Komisyonè Edmonson selebre konstriksyon nouvo pwojè lojman nan Istorik Overtown
  03/24/2015 - La comisionada Edmonson marca la construcción de un nuevo proyecto de viviendas públicas en el área histórica de Overtown
  03/23/2015 - Komisyonè Edmonson ap Òganize yon Sware Sinema nan yon Pak pou Tout Lafami
  03/23/2015 - Commissioner Edmonson marks construction of new housing project in Historic Overtown
  03/20/2015 - La Comisionada Edmonson presentará Noche de Cine en el Parque
  03/20/2015 - Commissioner Edmonson to present Family Movie Night at the Park
  03/14/2015 - La Comisionada Edmonson se suma al Presidente Clinton para un “Día de Acción” en Liberty City
  03/13/2015 - Komisyonè Edmonson ansanm ak Prezidan Clinton nan Jounen Daksyon nan Liberty City
  03/10/2015 - Komisyonè Edmonson Kontinye Pase nan Koridò Nòdwès 18èm Aveni an Chak Mwa pou Patwouye Zòn lan
  03/10/2015 - Komisyonè Edmonson Felisite Ekip Booker T. Washington High Tornadoes la pou Siksè yo nan Chanpyona a
  03/10/2015 - Komisyonè Edmonson ansanm ak Prezidan Clinton nan Jounen Daksyon nan Liberty City
  03/10/2015 - Commissioner Edmonson joins President Clinton at Day of Action in Liberty City
  03/04/2015 - La Comisionada Edmonson felicita a los Tornados de Booker T. Washington por su victoria en el campeonato
  03/03/2015 - Commissioner Edmonson congratulates Booker T. Washington High Tornadoes on championship
  03/03/2015 - La Comisionada Edmonson celebra la Semana de la Herencia Dominicana
  03/02/2015 - La Comisionada Edmonson continúa su recorrido mensual por la 18 Avenida del NW
  03/02/2015 - La Comisionada Edmonson ayuda a inaugurar "Pequeña Biblioteca Gratuita"

February
- top

  02/27/2015 - Commissioner Edmonson continues her monthly walk-through of Northwest 18th Avenue corridor
  02/27/2015 - Komisyonè Edmonson ede inogire “Little Free Library”
  02/27/2015 - Commissioner Edmonson helps inaugurate "Little Free Library"
  02/26/2015 - Commissioner Edmonson cuts ribbon at new Historic Overtown Visitor Center
  02/23/2015 - Komisyonè Edmonson selebre Semèn Eritaj Dominiken
  02/23/2015 - Commissioner Edmonson celebrates Dominican Heritage Week
  02/17/2015 - Commissioner Edmonson Statement on the death of Georgia Ayers
  02/05/2015 - Anuncian la revitalización de Liberty Square
  02/05/2015 - Liberty Square revitalization announced

January
- top

  01/27/2015 - Commissioner Edmonson takes part in Three Kings parade in Little Havana
  01/27/2015 - Commissioner Edmonson attends MLK breakfast scholarship fundraiser
  01/15/2015 - Tonight: Commissioner Edmonson to join Operation Restoration Resource Event on violent crime in the community