News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 22, 2011
Kontak pou Laprès:
Veronica C. Buie
vbuie@miamidade.gov
305-245-4420

Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss selebre fèt Aksyon Degras la ap distribye kodenn bay dè santèn fanmi ak òganizasyon nan Distrik 9


Jou lendi 21 novanm 2011, Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss lanse distribisyon anyèl  kado kodenn fèt Aksyon Degras Distrik 9 la nan kòmanse fè distribisyon yo limenm ansanm ak kèk manm Landmark Aviation ak Falcon Trust Air bay rezidan ak òganizasyon lokal yo nan Distrik 9.

Pou selebre sezon fèt la, Komisyonè Moss te resevwa anpil kodenn kèk òganizasyon te bay an dotasyon tankou Landmark Aviation, Falcon Trust Air, Contractors Resource, Inc. ak Progressive Firefighter's Association, Inc. de Konte Miami-Dade. Anplis kodenn ke biwo Komisyonè Moss la te bay ansanm ak kodenn òganizasyon yo te bay, Komisyonè Moss te kontan wòl li jwe pou fè li posib pou anviwon 900 fanmi pase yon bòn fèt Aksyon Degras ap byen manje ak fanmi yo ak zanmi yo.