News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 19, 2011
Kontak pou Laprès:
Veronica Buie

305-245-4420

Deklarasyon Komisyonè Moss konsènan lamò Akil Larue Oliver


Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss fè deklarasyon swivan an:

"Mwen kanpe ak fanmi an ansanm ak kominote a pou'm eksprime endiyasyon mwen konsènan lefè ke Nabil Sulaiman ki te akize nan lamò Akil Larue Oliver nan makèt West Perrine la, yo pèmèt li sove kite peyi a. Sa se yon enkyetid ke fanmi an ak tout kominote a gen kèk tan yap di ke yo genyen. Mwen mande Biwo Avoka Eta a, Depatman Jistis Ameriken, Depatman Deta Ameriken, Imigrasyon ak Patwouy Fwontyè, Depatman Polis nou an nan Konte Miami-Dade ak nenpòt lòt ajans responsab, pou yo fè sa ki nesesè, ak tout sa yo dwe fè pou Mennen Nabil Sulaiman tounen nan Konte Miami-Dade pou vin nan jijman. Fanmi an ak kominote a soufri ase de evenman trajik sa-a, epi pou youn nan akize yo, Nabil Salaiman, pa reponn akizasyon yo nan ka sa a, sa jis ajoute ensilt sou blesi yo".


Jou 18 novanm 2010, yo te arete de (2) kesye nan yon makèt: Nabil Sulaiman aje 19 an ak Ragheb M. Silaiman aje 24 an poutèt yo te tiye Akil Larue Oliver, apre yon deblozay nan yon makèt nan  West Perrine.

Youn nan kesye yo bay nèg la yon kout boutèy nan tèt epi lòt kesye a bay nèg la yon kout fè nan tèt ki tiye li frèt. Ensidan an te fèt nan makèt Quick Stop ki nan 9720 SW 168th Street.

Ragheb M. Sulaiman gen sou tèt li yon akizasyon touye moun o dezyèm degre, pandan ke Nabil gen yon akizasyon pou vwadfè agrave. Ragheb nan prizon san kosyon, pandan ke kosyon Nabil la te a $10,000 anvan li te sove kite peyi a.