News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 02, 2011
Kontak pou Laprès:
Veronica C. Buie
vbuie@miamidade.gov
305-375-1693

Komite Afè Rekreyasyon ak Kiltirèl Konte Miami-Dade vizite Sant Lèza Kiltirèl Sid Miami-Dade (SMDCAC) nan Distrik 9


Antan Vis-Prezidan Komite Afè Rekreyasyon ak Kiltirèl Konte Miami-Dade, Komisyonè Dennis C. Moss ak Direktè Depatman Afè Kiltirèl Miami-Dade Michael Spring woule soti tapi wouj la lè yo te envite manm yo nan Komite Afè Rekreyasyon ak Kiltirèl konte an vin vizite Sant Lèza Kiltirèl Sid Miami-Dade ki sitiye anfas Southland Mall la sou 211èm Street nan Cutler Bay, nan kè Distrik 9 Komisyonè Moss la.

Apre Siklòn Andrew devaste sid Miami-Dade an 1992, Komisyonè Dennis C. Moss devlope yon vizyon konplè, ki rele "Plan Moss la", pou revitalize zòn la, ki gen ladan pami anpil ide, yon Sant Lèza Kiltirèl dènye modèl. Sant la va premye tankou li nan zòn Sid Miami-Dade epi li estratejikman sitiye sou 6,39 kawo tè sou Southwest 211th Street nan Cutler Bay sou tè ke Konte Miami-Dade te achte an 1994 pou akomode nouvo Sant Kiltirèl la. Konte an bay kontra konstriksyon sant la a Tower Group, Inc. Gwoup achitekti ki te chwazi pou kreye konsepsyon bilding lan se te Architectonica. Jou 29 desanm 2005, Konte a bay avi pou kontinye, ki efektivman lanse travo konstriksyon sant la. Gwo ouvèti ofisyèl la pwograme pou fèt an Oktòb 2011.

Fila trasera (de I a D): Bob Jensen; el Director de Asuntos Culturales de  Miami-Dade, Michael Spring; el Presidente del Comité de Recreación y Asuntos Culturales de  Miami-Dade, Comisionado Javier D. Souto; el Director Administrativo de SMDCAC, Eric Fliss; El Gerente de Agricultura del Condado de Miami-Dade, Charles LaPradd; Fila delantera: (de I a D) Rubén Arias de la oficina del Comisionado  Carlos A. Giménez; Srta. Jensen; Verónica C. Buie de la oficina del Comisionado  Dennis C. Moss y el Viceadministrador del Condado Alex Muñoz.
Ranje Dèyè (Ga D) Bob Jensen; Direktè Afè Kiltirèl Miami-Dade Michael Spring; Prezidan Komite Afè Rekreyasyon ak Kiltirèl Miami-Dade, Komisyonè Javier D. Souto; Direktè Jesyon SMDCAC Eric Fliss; Manadjè Agrikilti Konte Miami-Dade Charles LaPradd; Ranje Devan (G a D) Ruben Arias de Biwo Komisyonè Carlos A. Gimenez; Ms. Jensen; Veronica C. Buie de Biwo Komisyonè Dennis C. Moss; ak Manadjè Konte Adjwen Alex Munoz