Press Release Archives: 2018 | 2017 | 2016 |

Month:


August
- top

  08/27/2017 - Deklarasyon ki soti nan Majistra Carlos A. Gimenez konsènan pase nan ansyen Konte Manadjè Sergio Pereira

June
- top

  06/07/2017 - Deklarasyon Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez konsènan nouvo akò ak Amazon.com, Inc pou devlopman yon teren
  06/06/2017 - Deklarasyon Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez sou sijè apwobasyon lavant teren bay Miami Beckham United

February
- top

  02/23/2017 - Deklarasyon Majistra Carlos A. Gimenez sou chanjman Prezidan Trump fè nan règleman ki dirije zafè ki konsène moun ki transeksyèl