Press Release Archives: 2018 | 2017 | 2016 |

Month:


October
- top

  10/19/2016 - Pak Miami-Dade pwal lanse yon kanpay sansibilizasyon piblik k ap entèdi pwodi polistirèn nan pak ak sou plaj
  10/03/2016 - Fondasyon Pak Miami-Dade anonse yon nouvo pwogram ànyèl pou manm, avantaj ak diskont