Kontak pou Laprès:
Michael Hernandez
Michael.Hernandez@miamidade.gov
305-375-1545

Deklarasyon Majistra Carlos A. Gimenez sou chanjman Prezidan Trump fè nan règleman ki dirije zafè ki konsène moun ki transeksyèl

MIAMI (Fevriye 23, 2017)

Konte Miami-Dade ap kontinye defann dwa moun ki LGBT (oryantasyon ak idantite seksyèl)  nan kominote nou an. Nou se yon kominote ki akeyi tout moun, e nou gen lwa ki pwoteje moun LGBT k ap viv nan kominote nou an. Malgre chanjman ki fèt nan nivo federal, nou gen tout konviksyon ke lwa Komisyon Konte a te pase an 2014 pou pwoteje moun transeksyèl yo ap rete aplikab nan Konte Miami-Dade.

Konte Miami-Dade kontinye pran angajman pou amelyore kalite lavi ak favorize tolerans ak divèsite pou tout 2,7 milyon moun ki santi yo “lakay” yo nan Konte Miami-Dade.