Kontak pou Laprès:
Michael Hernandez
Michael.Hernandez@miamidade.gov
305-375-1545

Deklarasyon ki soti nan Majistra Carlos A. Gimenez konsènan pase nan ansyen Konte Manadjè Sergio Pereira

MIAMI ( Dawout 27, 2017)

Jodi a nou pèdi youn nan figi ki pi enpòtan nan gouvènman modèn Miami-Dade ak istwa politik. Sergio te dirije kominote nou an avèk pasyon, dezespwa ak devouman pandan kriz bato Mariel la, epi pandan moman tou de kwasans ak tourbiyon pou Vil Miami ak Konte Miami-Dade. Li te tou yon lidè nan administrasyon piblik ak enspire yon jenerasyon nan Miami nan sèvis gouvènman an. Kominote nou an se pi bon jodi a gras a Sergio Pereira epi nou pral manke l '. Mwen pwolonje kondoleyans pwofon mwen nan fanmi li pandan tan difisil sa a.