Kontak pou Laprès:
Sant Fonksyonnman Pou Ijans
Biwo Fonksyonè Difizyon Enfòmasyon
[email protected]
311

Youn nan abri pwovizwa ki fèk sot ouvè yo asepte moun ki vin ak bèt kay

MIAMI ( Septanm 08, 2017)

(MIAMI, 8 septanm 2017 – 2:04 p.m.)  – Majistra Miami-Dade Carlos Gimenez sot anonse ouvèti 13 abri adisyonèl, e youn (1) landan yo asepete moun ki vin ak bèt kay.

Highland Oaks Middle, ki sitiye nan 2375 NE 203 St, North Miami, FL 33180 se yon abri pwovizwa ki asepte moun vini ak bèt kay. Mèt bèt yo dwe pote tout atik nesesè pou konfò pa yo ak pou konfò bèt la: kabann, kaj pou bèt la, manje, dlo, medikan, elt.

Moun ki bezwen enfòmasyon sou siklòn nan, dwe swiv nouvèl nan radyo ak televizyon.  N ap jwenn enfòmasyon tou nan rezo sosyal ofisyèl Konte Miami-Dade yo nan www.miamidade.gov/emergency, nan 311, oswa swiv nou sou Twitter @MiamiDadeCounty ak nan Facebook.