Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
[email protected]
311

KOMINIKE #5 – Sèvis Metrobus

Metrobus Konte Miami-Dade pral sispann sèvis pou sant evakyasyon a 2 p.m.

MIAMI ( Septanm 09, 2017)

Konte Miami-Dade pral sispann bay sèvis Metrobus pou sant evakyasyon a 2 p.m. jodi a. Sèvis transpò pou evakye yo pral rezime lè kondisyon tanperati pèmèt.

Pou jwenn Sant Enfòmasyon 3-1-1, rezidan yo ka rele 3-1-1 nan Miami-Dade oswa (305) 468-5900 deyò konte a oswa atravè Florida Relay 7-1-1. Espesyalis ap pran apèl nan lang Angle, Panyòl, ak Kreyòl. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon sou zafè dezas