Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
[email protected]
311

Konte Miami-Dade ouvri yon paj entènèt sou magazen mange ki louvri yo

MIAMI ( Septanm 12, 2017)

Konte Miami-Dade la ap travay ak magazen manje yo pou yo ka rekòmanse fonksyone pi rapid ke posib. . Rezidan konte a kapab konnen ki magazen ki louvri toupre lakay yo so yo ale sou sit entènèt sa: http://tinyurl.com/miamidadestores

Konte Miami-Dade la ap rekòmande rezidan yo pou yo itilize apps sa yo pou enfòmasyon sou aktivite kap fèt sou rekiperasyon ak efò netwayaj, detay sou trafik lari-a, ouvèti ponp gaz  ak efò restorasyon elektrisite.

Rezidan yo ka jwenn tout enfòmasyon ofisyèl yo si yo ale sou sit www.miamidade.gov/emergency, si yo rele nan 311, oubyen si yo ale sou Twitter @MiamiDadeCounty ak Facebook.