Skip Navigation

Bus TrackerTrain TrackerMover Tracker

Get Transit Directions

Para información en Español llame
al 305-891-3131

Find Bus Route InformationMetrobus

Metrorail

Metromover

Accessibility

Fares and Transfers

Discount Programs

For-Hire Transportation

Rider Guide

Reports and Plans

Public Works

Blog

Informacion en Español

Last Visited »

Hurricane Matthew

At this time, Miami-Dade County is monitoring Hurricane Matthew.

Please visit our Emergency website for the latest information on openings and closings in Miami-Dade County.

Chanjman nan Sèvis Metrobus K ap kòmanse dimanch, 20 novanm 2016

Route 24 Coral Way Limited

 • Kounyeya sèvis dimanch la ap fonksyone avèk mwens arè alès Ponce De Leon Blvd.
 • Kounyeya Coral Way Trolley Vil Miami an ap fè sèvis dimanch lokal la alès Ponce De Leon Blvd.
 • Ap gen ti chanjman nan orè dimanch la.

Detay Kat la PDF 

Back to Top

Route 34 Busway Flyer

Non Route la ap chanje pou vin 34 Express epi l ap divize an de segman pou amelyore sèvis:

 • Route 34A Express (sòti Florida City rive Estasyon Metrorail Dadeland South la):
  • Sèvis avèk mwens arè ant Pak Estasyònman SW 344 St. la ak Pak Estasyònman SW 112 Ave. a (bò Target la), apre sa san rete ale/sòti Dadeland South.
  • Sèvis chak 10 minit.
 • Route 34 B Express (sòti South Dade Government Center a rive Dadeland South):
  • Sèvis avèk mwens arè ant Dadeland South ak Estasyon Transitway SW 152 St., SW 168 St., ak SW 200 St. yo; epitou yon nouvo arè nan South Dade Government Center.
  • Sèvis chak 15 minit.

Detay Kat la PDF 

Back to Top

Route 38 Busway MAX

 • Pap antre nan pakin Walmart Florida City a ankò.
 • Kous ki pwal nan sid yo ap rete sou US 1 rive SW 328 St. (Lucy St.) epi kontinye nan direksyon sid sou Krome Ave., pou fini nan estasyon final ki nan Pak Estasyònman SW 344 St. la.
 • Kous ki pwal nan nò yo ap sòti nan estasyon final la epi al nan nò sou Transitway a.
 • Ap gen ti chanjman ki fèt nan orè toulejou a.

Detay Kat la PDF 

Back to Top

Route C

 • Pòsyon Anbalavil la ap re-aliyen pou desèvi NW 1 St. bò Estasyon Metrorail Government Center

Detay Kat la PDF 

Back to Top

Route S

 • Pòsyon Anbalavil la ap re-aliyen pou desèvi NW 1 St. bò Estasyon Metrorail Government Center a.

Detay Kat la PDF

Back to Top

Route 120 Beach MAX

 • Pòsyon Anbalavil la ap re-aliyen pou sèvi NW 1 St. bò Estasyon Metrorail Sant Gouvènmantal la.
 • Ap gen nouvo estasyon pou al nan sid ak nan nò k ap ajoute sou Aventura Blvd. (NE 199 St.) ak NE 29

Detay Kat la PDF

Back to Top

Route 252 Coral Reef MAX

 • Ap desèvi Zoo Miami yon fwa kounyeya nan wikenn pandan zou a ouvè.
 • Ap gen ti chanjman ki fèt nan orè wikenn yo.

Detay Kat la PDF

Back to Top

Route 95 Dade Broward Express rive Civic Center

 • Kous ki pwal nan nò nan maten yo rive Sheridan St. ap kite Lopital Veteran an kat minit pi bonè pase orè yo genyen kounyeya.
 • Kous ki pwal nan sid nan apremidi yo ap kite Estasyon Tri-Rail Ft. Lauderdale la senk minit pi bone pase orè yo genyen kounyeya.

 

Back to Top

Route 344

 • Pap fonksyone sou SE 6 Ave. ankò ni antre nan pakin Walmart Florida City a.
 • Ap re-aliyen pou fonksyone sou US 1, SW 336 St., ak Krome Ave.
 • Segman sou Lucy St. ant Krome Ave ak US 1 nan ap sispann.

Detay Kat la PDF

Back to Top

If you cannot view PDF PDF files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Mon Nov 14, 2016 2:38:56 PM
transit
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.