News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 28, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson ap li pou elèv


Prezidan Audrey M. Edmonson ap li pou elèv nan Pwogram Apre Lekòl Latinos United ki nan Allapattah. (Foto Ryan Holloway fè / Konte Miami-Dade)

MIAMI-DADE – Nan okazyon selebrasyon Semenn Patrimwàn Kiltirèl Dominiken-Ameriken, Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson te gen plezi yon fwa ankò fè lekti pou elèv nan Pwogram Apre Lekòl Latinos United nan Allapattah ki nan Distri 3.

Latinos United ki plase nan Kè “Ti Santo Domingo,” ofri leson patikilye ak konsèy pou timoun lekòl, anpil nan yo ap aprann angle kòm yon dezyèm lang.

Prezidan Edmonson resevwa chak ane envitasyon nan men Direktè Egzekitif Latinos United, Dr Amada Vargas, kèk lòt "lektè envite espesyal" ki soti nan kominote Dominiken-Ameriken nan Miami te vin pote kole tou. Prezidan an te li "Renmen ou pou tout tan", yon liv ki anseye timoun yo, lè yo grandi nan yon kay ak paran ki renmen ak pwoteje yo, yo grandi pou yo vini bon paran ki renmen tou.