News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 25, 2019
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Prezidan Edmonson distribye twous siklòn pou granmoun aje ki pa gen anpil lajan


Annie Johnsongen gen 100 lane. Li resevwa yon twous siklòn nan men Prezidan Edmonson, a goch, ak Hattie Willis Direktè Egzekitif Communities United Inc. an.

MIAMI-DADE – Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade la Audrey M. Edmonson ansanm ak Hattie Willis Direktè Egzekitif Communities United Inc. an te distribye twous preparasyon pou siklòn bay granmoun aje ki pa gen anpil lajan a travè katye yo nan Distri 3 li reprezante a nan dat 21 jen 2019.

Nan yon glasyè, te genyen vantilatè ki mache ak pil, flach, telefòn, radyo, twous premye swen, klowòks, dlo, plat an plastic pou manje ak istansil, epi memwa USB pou granmoun aje yo ka konsève dokiman yo elektwonikman ak lòt atik.

“Chak ane nou fè efò sa a ansanm ak Communities United,” Prezidan Edmonson te di. ”Li enpòtan pou nou ede granmoun aje nou yo, ki gen anpil ladan yo ki ap viv sèl, pou yo prepare pou siviv omwen 3 jou apre yon siklòn fin pase. Nou mande vwazen pou voye je youn sou lòt pandan siklòn yo, patikilyèman pou ede rezidan ki aje yo nan moman difisil yo.”

 

Danie Herrera ki soti nan Allapattah, a goch, ak Veronique Fleurine ki soti Ti Ayiti te pami sa yo kite resevwa twous siklòn yo.