Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Yo te nonmen Alan Cominsky Chèf Depatman Ponpye Miami-Dade

Chèf Cominsky pote 25 ane lidèchip eksepsyonèl nan MDFR

MIAMI ( Me 18, 2020 )

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te nonmen Alan Cominsky nan pozisyon Chèf Depatman Ponpye Miami-Dade nan dat 18 me 2020.

Chèf Cominsky te dirije depatman an avèk entegrite depi li te nonmen Chèf Ponpye Pwovizwa 10 Desanm 2019. Li te pwouve ke li se yon pwofesyonèl devwe pandan tout 25 ane sèvis li nan Depatman Ponpye Miami-Dade, ki se sizyèm pi gwo sèvis depatman ak ponpye ki akredite nan sidès Etazini.

Majistra Gimenez te di : "Chèf Cominsky te demontre lidèchip eksepsyonèl, patikilyèman pandan pandemi COVID-19 la. Mwen gen konfyans nan kapasite li pou kontinye fè depatman an avanse avèk siksè nan moman difisil sa yo."

Depi li te antre nan MDFR an 1995, Chèf Cominsky te sèvi ak gran distenksyon nan tout kapasite sèvis ponpye. Anvan nominasyon li kòm chèf pwovizwa ponpye, li te asistan ponpye pou Sèvis Teknik ak Sipò, Ofisye Ponpye MDFR, chèf divizyon prevansyon ensandi, chèf divizyon South Operations, chèf divizyon North Operations, ak chèf batayon materyèl danjre. Li te monte nan ran òganizasyon an e li te pase tout ran sèvis sivil, ki gen ladan ponpye, lyetnan ponpye, kòmandan ponpye, ak chèf batayon.

Yon natif natal Sid Florid ak diplome nan Southwest Senior High School, Cominsky te resevwa yon diplòm nan Syans Associate ak yon diplòm nan Etid Atistik nan Miami-Dade Community College, ansanm ak yon bakaloreya inivèsitè nan Administrasyon Piblik epi yon metriz nan Administrasyon Piblik. tou de nan Barry University.