Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

MIZAJOU: Dat sib 1ye jen pou relouvri plaj yo nan Konte Miami-Dade kounye a yo enkli pisin nan kominote prive, tankou kondominyòm ak konplèks apatman.

MIAMI ( Me 24, 2020 )

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te anonse reouvèti pisin nan konplèks kondominyòm ak apatman yo ak lòt kominote prive pral kowenside ak dat sib 1ye jen pou reouvri plaj yo. Reouvri plaj yo pral sijè a sèten restriksyon. Majistra a ak ekspè medikal yo pral revize règleman yo ak rekòmandasyon pita nan semèn sa a. Anons sa a te vini pandan yon reyinyon vityèl dimanch 24 me 2020 an, avèk majistra yo ak administratè vil nan kominote bò lanmè Konte Miami-Dade ak ekspè medikal yo.

Vandredi, 22 me 2020, Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez ak fonksyonè li yo te rankontre sou entènèt avèk majistra ak administratè vil yo nan tout minisipalite kotyè Konte Miami-Dade pou diskite sou reouvèti plaj yo ak ekspansyon akomodasyon envite otèl yo ak lòt kliyan esansyèl yo. Majistra Gimenez ak lidè minisipal yo te dakò sou dat sib 1ye jen an . Nou ap kontinye enfòme kominote a sou pwogrè kontinyèl diskisyon yo .