Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Majistra Miami-Dade la, Carlos A. Gimenez, siyen amannman ki pèmèt chen rete san kòd lè yo nan pak chen

MIAMI ( Dawout 06, 2020 )

Nan dat mèkredi 5 out 2020, Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te siyen Amannman Nim. 4 Dekrè Egzekitif 21-20 an ki pèmèt chen rete san kòd nan pak chen yo.

Amannman sa a te antre an vigè a 12:01 a.m. nan dat 6 out 2020.

Pou li amannman an, klike isit la.

Pou dènye mizajou Konte a sou COVID-19, klike isit la.