Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

Deklarasyon Majistra Konte Miami-Dade la, Carlos A. Gimenez, "Lòd pou pa Navige " sou endistri kwazyè

MIAMI ( Septanm 26, 2020 )

3 septanm 2020, Komisyon Konte Miami-Dade te pase yon rezolisyon ki mande Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) akselere ak konkli tout analiz ki nesesè pou etablisman gid sante piblik la ak mezi prevantif obligatwa anvan repriz vwayaj sou bato kwazyè.

Lendi, 21 septanm, Cruise Lines International Association (CLIA), ki reprezante 95% kapasite mondyal kwazyè lanmè-ale ak Liy Kwazyè ki Manm li yo, te anonse adopsyon eleman debaz obligatwa pwotokòl sante pou sipòte yon premye faz retou sèvis pasaje trè kontwole. Eleman yo reflete pwotokòl  sante yo etabli an Ewòp pou reouvbonjan repriz kwazyè epi ale pi lwen pase tout lòt egzijans100% tès pasaje ak ekipaj anvan anbakman. Eleman debaz yo gen ladan:

(1) Tès COVID-19 - 100% tès COVID-19 pou pasaje ak ekipaj anvan anbakman.

(2) Mete mask – Li obligatwa pa tout pasaje ak ekipaj mete mask ak pandan vwayaj chak fwa distans fizik pa ka konsève.

(3) Distans - Distans fizik nan tèminal, abò bato, sou zile prive ak pandan randone sou rivaj.

(4) Vantilasyon - Jesyon lè ak estrateji vantilasyon pou ogmante lè fre abò epi, kote sa posib, lè yo sèvi avèk filtè ranfòse ak lòt teknoloji pou bese risk.

(5) Kapasite Medikal - Plan repons ki baze sou risk adapte pou chak bato pou jere bezwen medikal, kapasite kabin dedye ki afekte afekte a izolman ak lòt mezi operasyonèl, epi aranjman davans avèk founisè prive pou karantèn sou rivaj, enstalasyon medikal, ak transpò.

(6) Randone sou sou rivaj - Yo sèlman pèmèt randone sou rivaj dapre pwotokòl operatè kwazyè preskri, ak aderans estrik yo egzije pou tout pasaje ak refi anbakman pou nenpòt ki pasaje ki pa konfòme yo.

Avèk devlopman pwotokòl sekirite solid sa yo, endistri kwazyè ap demontre lidèchip li ak angajman pou sante piblik nan zafè vwayaj ak touris. Baze sou efikasite pwotokòl manm CLIA yo aplike nan Ewòp ak lòt pati nan mond lan, epi eleman debaz ekspè an medsin ak lasyans yo devlope, patnè kwazyè nou yo gen konfyans ke yon repriz operasyon kwazyè nan Amerik la kapab fèt avèk anpil sans responsablite.

"Lòd pou pa Navige a" ap ekspire 30 septanm 2020. Kounye a endistri kwazyè adopte eleman debaz obligatwa yo, mwen ankouraje CDC pa pwolonje oswa renouvle "Lòd pou pa Navige a."